Hummingbird Lifestyle Travel är IATA-licensierad, medlem i Svenska Resebyråföringen (SRF), Travelnet och har självklart ställt resegaranti enligt Kammarkollegiets krav.
Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring genom Gouda
GRUNDTÄCKNING
Hos Hummingbird Travel har ni ett fast pris för denna försäkring: (Per/person)
0 - 15 000 kr = 350 kr
15 000 - 30 000 kr = 550 kr
30 000 - 45 000 kr = 750 kr
Över 45 000 kr = 950 kr

Vår Avbeställningsförsäkring täcker bland annat om du måste avbeställa
din resa på grund av att:
• du eller andra i ressällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
• någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
• du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete - tilläggspremie på 100 kr per person

Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilken gör att du istället för att
avbeställa din resa, bokar om den.