Hummingbird Lifestyle Travel är IATA-licensierad, medlem i Svenska Resebyråföringen (SRF), Travelnet och har självklart ställt resegaranti enligt Kammarkollegiets krav.
Bra att veta

Här är några länkar som kan vara bra att kika på innan resan:

Resegarantier
Anlita alltid en resebyrå som är ansluten till Svenska Resebyråföreningen, SRF. Som medlemmar antas endast finansiellt sunda resebyråföretag med erfaren och kompetent personal. Ett krav för medlemskap är också att företaget ställt erforderliga resegarantier. Läs mer om SRF.
Hummingbird har ställt resegarantier hos Kammarkollegiet. Resegarantin ska skydda resenärer när bl.a. paketresor ställs in eller avbryts. Garantin ska ställas till Kammarkollegiet innan företaget börjar marknadsföra eller sälja resor. Om resorna av någon anledning inte genomförs, oftast på grund av konkurs, kan garantin användas till att ge ersättning åt drabbade resenärer. För att få ersättning ska man ansöka hos Resegarantinämnden.

Resevillkor

Visum
Visuminformation för världens alla hörn

Kartor
Google maps

Rekommendationer från UD
UD har en bra webbsida med nyttiga tips inför resan. Här kan du också läsa om vilka länder UD avråder från att resa till.

Svartlistade flygbolag i Europa


EU-kommissionen har antagit en lista över de flygföretag som belagts med verksamhetsförbud inom EU, d v s en "svart lista" över flygföretag från tredje land, som inte får flyga till eller inom EU. Du kan läsa mer på: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sv.htm