Hummingbird Lifestyle Travel är IATA-licensierad, medlem i Svenska Resebyråföringen (SRF), Travelnet och har självklart ställt resegaranti enligt Kammarkollegiets krav.

Ombordstigning

Ombordstigningen börjar vanligtvis runt tre timmar före och stänger ca 90 min innan tid för avsegling. För kryssningar som startar i Nordamerika/Karibien stänger incheckningen 2 timmar innan avgång. Exakta tider för ombordstigning för din kryssning finner du i dina färdhandlingar. Det är ditt ansvar att komma i tid till boarding. Om incheckning inte görs innan angivna tider har rederierna rätt att anta att du inte tänker åka med. Avgiften för avbokningen är 100 % av biljettpriset och ingen återbetalning görs.

Bagage

Bagage lämnas vid ombordstigning till personalen och levereras till din hytt oftast före avresa men även ibland efter avresa. Vi rekommenderar därför att du packar ett litet handbagage med det du behöver under den första tiden ombord inklusive värdesaker, mediciner och ömtåliga saker. Bagaget skall vara märkt med för- och efternamn, fartygets namn, hyttnummer och datum för av- och hemresa.

Incheckning

Incheckning kan göras på två olika sätt. För att göra ombordstigningen så smidig som möjligt kan du göra en online check-in på rederiets hemsida.Vissa rederier kräver att online-incheckning görs. Detta skall vanligtvis göras senast 4-7 arbetsdagar innan avresa. Men när det senast skall göras varierar från rederi till rederi.  Se vidare information på rederiets hemsida eller enligt den information du får från Hummingbird om vad som gäller beträffande online check-in. Alternativet är att göra det på plats i incheckningsterminalen  - såvida det inte krävs i förväg. Viktigt är att du har med din biljett och ditt pass och eventuellt övriga resehandlingar. Ombordstigning får göras när alla nödvändiga formulär är ifyllda och när du fått ett s.k. Cruise Card utställt. Detta Cruise Card har olika namn beroende på rederi. Det fungerar som din hyttnyckel och som betalning ombord, samt på vissa rederier som bekräftelse gällande första eller andra sittning samt bordsnummer till middagarna på kvällarna . Ditt Cruise Card skall du också visa upp varje gång du lämnar respektive återvänder till fartyget under de olika stoppen under kryssningen.

Resehandlingar

Det är viktigt att du kontrollerar att du har med de identitetshandlingar som krävs för din resa och kryssning. Detta skall göras i god tid. Passagerare, som inte har korrekta identitetshandlingar kommer inte att få tillträde till fartyget. Om så är fallet kan rederiet inte betala tillbaka köpt biljett. Kontrollera alltid i förväg vilka pass- och visumkrav som gäller för de länder du kommer att besöka under din kryssning.

Pass och viseringar

Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemkomstdatumet. Ditt namn måste stavas exakt likadant i din biljett som i ditt pass. I annat fall kan du nekas tillträde till din flygresa/kryssning. Vissa hamnmyndigheter kan ibland begära uppvisande av foto-id när du går i land under kryssningen. För att undvika eventuella problem rekommenderar vi därför att du tar med en kopia av ditt pass (förutom själva originalpasset) på resan och att alltid ha med dig denna kopia när du lämnar fartyget.

Visum/ESTA-registrering USA

För inresa i USA samt för flygresor som går via USA krävs för svenska medborgare och övriga resenärer som omfattas av det amerikanska S.K. Visa Waiver-programmet, ett inresetillstånd via ESTA. Använd endast den officiella ESTA-sajten som har adress https://esta.cbp.dhs.gov
Passet skall vara maskinellt läsbart och giltigt 6 månader efter hemkomstdatumet. Registreringen skall vara godkänd av amerikanska inresemyndigheten senast 72 timmar före avresan till eller via USA. Registreringen kostar USD 14 och betalas med kort vid registreringstillfället.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Det är viktigt att ha en fullgod reseförsäkring under hela resan! Avbeställningsskydd gällande akut sjukdom eller olycksfall före avresan rekommenderas starkt till alla passagerare. Ev. avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningen av resan medan reseförsäkring kan tecknas och betalas allra senast dagen före avresan. Hummingbird har prisvärda försäkringar som t ex kompletterar din hemförsäkring.

Betalning ombord

Ombord på fartyget gäller ett kontantlöst system. Ett ”Cruise Card” konto (”Cruise account”) läggs upp för alla passagerare. Kontot måste kopplas till ett godkänt betal- eller kreditkort som automatiskt kommer att belastats av ditt fartygskonto. En detaljerad lista på det du har handlat under kryssningen kommer att skickas till hytten för kontroll vid slutet av kryssningen. Det kan hända att enskilda transaktioner som sker sista kvällen inte förekommer på slutavräkningen. Detta kommer då att läggas till den slutgiltiga räkningen. Har du inte fått slutgiltig räkning senast samma morgon som kryssningen avslutas, ta då kontakt med ”Accounting Desk/Cashier” ombord!

Vi gör dig uppmärksamma på att rederierna opererar med en egen valutakurs, som avviker något från bankens valutakurs. Vid en del faciliteter såsom kasinon, kan du inte belasta ditt fartygskonto utan istället krävs kontanter. Ombord på en del större fartyg finns det uttagsautomater. På de flesta rederier tas en deposition ut, antingen på det betal- eller kreditkort som kopplats ihop med ditt konto ombord alternativt en kontant summa. Om du inte använder det reserverade beloppet återbetalas det som finns kvar när sluträkningen skall betalas. När det gäller återbetalning som görs till kort så kan det ta cirka en vecka innan återbetalningen registreras.

Dricks och serviceavgift

De olika rederierna har olika regler när det gäller dricks/serviceavgift till servicepersonalen ombord. Vissa har  dricks/serviceavgift inkluderad i kryssningspriset från början, andra inte. Då debiteras en avgift,l som på många rederier är cirka 7 Euro per vuxen per dag för kryssningar i Medelhavet och Nordeuropa och cirka 11-12 US Dollar per vuxen per dag när det gäller kryssningar i Karibien, Alaska etc. För kryssningar i andra delar av världen kan serviceavgiften vara i annan valuta men den dagliga avgiften motsvarar ungefär ovanstående. Serviceavgiften debiteras automatiskt på ditt Cruise Card och betalas i slutet av kryssningen tillsammans med övriga utgifter. En speciell serviceavgift på 15%  tillkommer på de flesta rederier på det man köper ombord när det gäller drycker, drinkar och andra inköp som görs ombord.

Ställs det formella krav på hälsotillstånd?

Om du lider av någon sjukdom som kan påverka dina möjligheter att kryssa  så  bör du kontakta din läkare så att vederbörande kan ge råd om du bör resa eller inte. En del rederier kan kräva att du anger att du är i form för att resa.

När det gäller ev vaccinationer så rekommenderar vi dig att kontakta närmaste vaccinationscentral för att få information angående de senaste rekommendationerna/kraven som finns beträffande vaccinationer för alla länder/platser som besöks under din resa. Du är själv ansvarig för att alla vaccinationspapper är korrekta. Vaccinationer rekommenderas till vissa resmål och till vissa är de obligatoriska. Världshälsoorganisationen WHO föreskriver vilka vaccinationer som är nödvändiga för olika länder.

Om du är gravid och har gått in i vecka 24 (vilken vecka som gäller kan variera från rederi till rederi!) när kryssningen startar, får du inte resa. Men har graviditeten inte kommit in i vecka 24, måste du kunna visa upp ett skriftligt godkännande från en läkare på att du är i form att resa.

Minderåriga (ej fyllda 21 år) som reser utan förälders/målsmans sällskap

Generellt gäller en åldersgräns på 21 år för att få resa på en kryssning och ha en egen hytt, såvida du inte reser i sällskap med en förälder eller vårdnadshavare, alternativt en annan person som har fyllt 21 år. För kryssningar i Europa är åldersgränsen på motsvarande sätt 18 år. Vuxna som reser med minderåriga som de inte är föräldrar/målsmän till måste ta med en kopia av föräldrarnas pass och ett dokument som är undertecknat av minst en av föräldrarna/legala förmyndare. Detta dokument som måste medföras kan se lite olika ut på olika rederier. Ett exempel från Royal Caribbean Cruise Line hittar du här: EXEMPEL INTYG MINDREÅRIG

I intyget bekräftas att den minderåriga har tillåtelse att resa, samt att de vuxna i dennes sällskap har fullt ansvar under resan.

Om en minderårig har ett annat efternamn än den förälder barnet reser tillsammans med måste föräldern medtaga ett dokument som bekräftar att barnet är deras. Om inte denna dokumentation finns med, kan den minderåriga bli nekad ombordstigning.

Barn ombord

Rederierna har olika åldersgränser när det gäller barn, det vanligaste är att barnet måste vara minst 6 månader för att få resa på kryssning, men enstaka rederier kan ha lägre åldersgräns medan andra kan ha högre åldersgräns, t ex 12 månader. För barn finns det på många fartyg avgiftsfria, organiserade aktiviteter ombord. Barn har ibland inte tillträde till vissa delar av fartyget. Spjälsängar finns att tillgå på vissa fartyg. Barnvakt och barnpassning (mot timavgift), kan ibland ordnas om kryssningspersonalen har möjlighet. Minimiålder för barnvakt i hytten är vanligen 12 månader. Alla barn som deltar i programmen måste vara minst 3 år gamla och klara sig utan blöja. Små barn (vanligen alla barn under 2 år) med blöjor får pg a hälsovårdsmyndigheternas bestämmelser  inte vara i poolerna/bubbelpoolerna. En liten avgift kan komma att tas ut för vissa barnaktiviteter. Det rekommenderas att småbarnsföräldrar själva tar med mat, blöjor samt hygienartiklar till barnen.

Ungdomar ombord

Utbudet av aktiviteter varierar mellan fartygen och efter säsong. En mängd olika aktiviteter och evenemang anordnas ofta både under dagarna och också kvällarna. Här erbjuds bland annat kurser, sportturneringar, get toghether och diverse tävlingar.  Mer information om vad som finns tillgängligt under din kryssning hittar du på rederiets hemsida eller prata med din kontakt på Hummingbird.

Måltider ombord

Olika rederier tillämpar olika tider och regler för sina måltider och bordsbokning. Om du vill vara mer flexibel serveras det på vissa fartyg en middagsbuffé. För specifik information hänvisar vi till det rederi du bokat med och att kontrollera ditt dagliga program för tid och plats under din resa. De generella cirkatiderna i fartygets huvudrestaurang är enligt nedan men observera att det varierar från rederi till rederi.

Frukost: Fri sittning 0700-1000
Lunch: Fri sittning 1200-1430
Middag, tidig sittning: Börjar 1800/1830/1900
Middag, sen sittning: Börjar 2030/2100 – Observera att dörrarna till restaurangen i allmänhet stängs 15 minuter efter det att aktuell middagssittning börjat, så kolla noga ombord vilka tider som gäller på ditt fartyg!

Om du föredrar den ena sittningen framför den andra skall du tala om detta vid bokningstillfället. Notera att det handlar om önskemål, men rederierna gör sitt allra bästa för att uppfylla dina dessa. På många fartyg har du en Room Service-meny som finns tillgänglig dygnet runt. (För Room Service-beställningar mellan ca 24.00 - 05.00 kan en mindre avgift tas ut). Rederierna kan inte garantera att infria önskemål om specialmat ombord. Dessa önskemål måste framkomma vid bokningstillfället. Rederierna gör sitt bästa för att tillgodose dessa behov.

Alkoholhaltiga drycker

Alkoholhaltiga drycker kan köpas i alla barer och restauranger ombord på alla fartyg. Åldersgränsen är normalt 21 år, men på vissa kryssningar kan gäster i åldern 18-20 år köpa öl och vin med skriftligt intyg från föräldrar/målsman. EXEMPEL INTYG ALKOHOL 

Alkoholhaltiga drycker får inte tas ombord för personligt bruk. Dessa tas om hand av besättningen och levereras till din hytt sista kvällen på kryssningen. Samma sak gäller beträffande alkoholhaltiga drycker som inköpts i fartygets taxfreebutik! I hytterna finns i allmänhet minibar med såväl softdrinks som diverse alkohol. Tittai prislistan innan du tar något från minibaren!

Klädseln ombord

Lätta, lediga kläder för vardagsbruk. Lägg ner baddräkt/badbyxor eftersom de allra flesta fartyg har pool/pooler. Bekväma skor och kläder till utflykterna rekommenderas. Tänk även på att vissa utflykter innehåller besök på heliga platser där shorts och bara axlar inte är tillåtna. För kvällsbruk passar ledig klädsel (casual) vilket innebär kjol/byxa med överdel för damer; tenniströja och byxa för herrar. Informell klädsel (smart casual/informal) innebär klänning eller byxdräkt för damer; blazer för herrar. Vid påbjuden s k formell (formal) klädsel,  rekommenderas cocktail- eller långklänning för damer och mörk kostym och slips, eller smoking,  för herrar. Rederierna har speciella informationsblad som lämnas i hytten varje kväll om vad som händer påföljande dag och i detta informationsblad står också angivet vilken ”dresscode” som gäller under kvällstid nästa dag. På expeditionskryssningar, temakryssningar och flodkryssningar kan annan klädsel behövas vid speciella tillfällen. Kontrollera vad som behövs i samband med din bokning.

Hur fungerar utflykterna?

För att få ut det mesta möjliga av din resa kan det ofta vara bra att välja rederiernas utflykter som har satts ihop av deras reseexperter. Priserna varierar för varje utflykt. Utflykterna skall oftast bokas ombord, observera att de har ett begränsat antal platser. I vissa fall kan utflykterna bokas i förväg via internet. Kontrollera vad som gäller inför din kryssning. Utflykter kan på grund av för få deltagare, oförutsedda händelser och väder bli inställda. Alternativet är att du själv utforskar och gör egna arrangemang i varje anlöpningshamn. Viktigt att tänka på då är att vara tillbaka på fartyget vid angiven tid!

Sjukvård ombord

Det finns en läkarstation ombord som är bemannad av en legitimerad läkare. Rederierna tar ofta ut en kostnad för alla medicinska tjänster. Vi rekommenderar därför att du har en bra Ibland täcker försäkringarna inte alla utgifter på plats, spara då alla kvitton för att få pengarna återbetalda från försäkringsbolaget efter hemkomst. Läkarstationen tillhandahåller gratis sjösjukemedicin om så behövs.

Elektrisk utrustning och tvättmöjligheter

Spänningen ombord är 110/220 så ibland kan det behövas att du tar med dig adapter. Utbudet av elektrisk utrustning varierar mellan fartygen. Det är inte längre obligatoriskt att bära elektrisk utrustning i handbagaget, utan det går bra att ha det i bagaget när du checkar in. Tvätt, kemtvätt och strykning av kläder kan du ofta få hjälp med inom 24 timmar. Priserna varierar beroende på typ av plagg. Din hyttsteward/stewardess kan ge dig mer information och priser.

Rökpolicy

I stort sett rökfri miljö men det finns speciella områden avsedda för rökare ombord på många fartyg. Cigarr- och piprökning är endast tillåten på de yttre fartygsdäcken, alternativt i speciella cigarrum. Det är inte tillåtet att röka i hytterna och inte heller på balkongen till de hytter som har balkong. Rederierna kan dock sällan garantera allergifria hytter.

Utcheckning

På angiven tid den sista kryssningskvällen/morgonen skall du placera det stora bagaget utanför din hyttdörr. Din hyttsteward/stewardess levererar bagagelappar till dina väskor. Skriv klart och tydligt namn, hemadress, och om det är lämpligt, flygresedetaljer på varje bagagelapp. Ömtåligt, viktigt och värdefullt gods samt det du behöver för nästa dag skall packas i handbagaget.

Flyg, hotell och transfer, innan och efter kryssning

Flyg, hotell och transfer kan bokas i ett paket i samband med din bokning av kryssningen hos Hummingbird. För kryssning i USA har vi som krav att resenären skall ha en natt på orten innan avfärd. Detta kan i vissa fall även krävas i länder runt och utanför Medelhavet ifall fartygets avfärd sker tidigt på dagen.

Vanligtvis ingår detta ombord

Helpension
Shower och underhållning
Nästan alla aktiviteter ombord
24 timmar room service (mellan 24:00-05:00 kan en mindre avgift tas ut)
Tillträde till gym- och fitnessavdelning

Detta ingår vanligtvis inte ombord

Utflykter
Måltidsdrycker och drinkar etc. (ingår på vissa fartyg)
Alkoholhaltiga drycker
Tvätt av kläder
Hälso- och skönhetsvård
Samt allt övrigt som inte tydligt angivits som inkluderat i priset